Från Klassträffenbilder tagna av: Gudrun ErikssonProduktion & © 2010 Webbateljén,Osby, Sweden